Sitt mindre – Stå mer!

HMS MAGASINET – 2 – 2018

Helse på arbeidsplassen var temaet i denne utgaven av HMS magasinet. I den sammenheng ble Ergospace sin markedsansvarlige intervjuet. Oliver Bugten er utdannet atferdsanalytiker og i sammenheng med hovedoppgaven om stå/sittekulturer i bedrifter, gjorde han et studie som så på hvilke variabler som kunne påvirke den gjennomsnittlige stå-tiden.

“For å få de ansatte opp og stå og redusere sittetiden, er det viktig å iverksette tiltak som motiverer kontorarbeiderne og forsterker ønsket atferd. Inaktivitet kan motvirkes. Målet er ikke å stå og jobbe hele dagen, men å stå aktivt deler av dagen. Å redusere sittetiden gir en betydelig helsegevinst og dermed potensielt mindre sykefravær”.

LAST NED ARTIKKEL (PDF)

Indkøbskurv
Scroll to Top